XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ ŚREDNICH

Zapraszamy młodzież szkół średnich do uczestnictwa w XVIII Konkursie Informatycznym prowadzonym przez Politechnikę Radomską. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest jego wytypowanie przez szkołę. W związku z tym zwracamy się z prośbą do dyrektorów, a za ich pośrednictwem przede wszystkim do nauczycieli informatyki o wytypowanie uczniów, którzy będą dopuszczeni do zawodów półfinałowych przeprowadzanych na terenie Politechniki Radomskiej przez komisję konkursową.

Podstawą weryfikacji może być:
  • wynik rozwiązania zadań etapu wstępnego (eliminacji), oceniany przez nauczyciela informatyki uczącego ucznia,
  • inne własne kryterium nauczyciela.
Nie wymagamy przesyłania do nas prac uczniów ani żadnego uzasadnienia umieszczenia ich nazwisk na liście półfinalistów. W celu ułatwienia pracy nauczycielom przesyłamy wraz z treściami zadań ich rozwiązania wyrażając wolę, iż będą one dostępne tylko nauczycielom. Zadania etapu wstępnego, bez względu na dokonany sposób weryfikacji, powinny być przedstawione uczniom, gdyż są one jednocześnie wskazówkami tematycznymi do treści zadań kolejnych etapów konkursu: półfinału i finału.

Uprzejmie prosimy dyrektorów szkół i nauczycieli o przesłanie do dnia 31 grudnia 2011 r. listy uczniów, wytypowanych do zawodów półfinałowych konkursu informatycznego, wraz z nazwiskami ich nauczycieli na adres:

Wydział Informatyki i Matematyki,
Politechnika Radomska
”Konkurs Informatyczny”
ul. B. Chrobrego 27
26-600 Radom


lub pocztą elektroniczną email: konkurs.informatyczny@pr.radom.pl

Przewodnicząca Komisji Konkursu Informatycznego
dr Elżbieta Mączyńska

Informacje dla nauczyciela informatyki i ucznia w załączniku 1 pobierz załącznik1

Zadania eliminacyjne w załączniku 2 pobierz załącznik2